• Nowości
  • Polecamy

Wyniki konkursów

Konkurs "Sowa mądra głowa"

Konkursy "Sowi las" i "Sówka mądra główka"

Metody badań i ochrony sów (red. R. Mikusek)
"Metody badań i ochrony sów"
(red. R. Mikusek)
do nabycia w siedzibie
Fundacji Wspierania Inicjatyw Ekologicznych


Free PageRank Checker


Witrynę odwiedziło: osób

KonkursyW latach 2009-2011 Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych realizuje na terenie całej Polski projekt edukacyjny "Sowy Polski" dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Krakowie. W ramach projektu planujemy zorganizowanie dwóch konkursów dla dzieci i młodzieży: "Sowi las" i "Sówka, mądra główka". Konkursy rozpoczęły się 1 sierpnia 2009 roku i będą trwać do końca listopada 2010.

"Sowi las" to konkurs na różnego rodzaju akcje edukacyjne (np. w postaci zabawy karnawałowej lub tanecznej, na której będą użyte przebrania i wystrój sali w stylu "Sowi las", warsztaty, spotkania z przyrodnikiem, wystawy plastyczne, teatrzyki) przeprowadzone w danej placówce (przedszkole, szkoła podstawowa) na temat sów. Sprawozdanie z jej wykonania można przesłać np. w formie fotoreportażu, prezentacji multimedialnej, filmu. Dodatkowe punkty otrzymają placówki, które rozgłoszą medialnie całą akcję poprzez np: artykuły i notatki prasowe w prasie, lokalnych mediach, stronach internetowych. Placówki, które zgłoszą chęć uczestnictwa w konkursie na adres: edukacja@fwie.eco.pl otrzymają wsparcie od fundacji w postaci wysłanych materiałów edukacyjnych. W zgłoszeniu proszę podać: imię i nazwisko opiekuna grupy, dokładny adres placówki, adres mailowy (opiekuna i placówki) oraz telefon kontaktowy.

W akcji edukacyjnej musi uczestniczyć grupa dzieci i ich opiekunów (np. grupy przedszkolne, klasy, kółko ekologiczne, grupa dzieci zainteresowanych tematem). Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesłanie sprawozdania z akcji w wyznaczonym terminie. W konkursie przewidziano nagrodzenie 10 placówek oraz indywidualnie dzieci w nich uczestniczących. Zwycięskie prace zostaną umieszczone na stronie internetowej projektu.

Konkurs "Sówka, mądra główka" to konkurs literacki dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum na najlepsze opowiadanie, bajkę, komiks, tomik wierszyków o sowach itp. Kryterium oceny nadesłanych prac wykonanych indywidualnie będzie pomysłowość, oryginalność oraz wkład w przygotowanie. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest dostarczenie prac w wyznaczonym terminie. Organizator zastrzega sobie prawo do opublikowania zwycięskich prac. Przewidziano nagrodzenie 10 osób w postaci: sprzętu turystycznego.
Nagrody zostaną przesłane pocztą do nagrodzonych uczestników.Regulaminy konkursów


Sponsorzy projektu

Projekt dofinansowano ze Środków:

Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

oraz
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie