• Nowości
  • Polecamy

Wyniki konkursów

Konkurs "Sowa mądra głowa"

Konkursy "Sowi las" i "Sówka mądra główka"

Metody badań i ochrony sów (red. R. Mikusek)
"Metody badań i ochrony sów"
(red. R. Mikusek)
do nabycia w siedzibie
Fundacji Wspierania Inicjatyw Ekologicznych


Free PageRank Checker


Witrynę odwiedziło: osób

Budki dla płomykówki (Tyto alba)


Budka zewnętrzna dla płomykówki - rys. T. Zając

Model zewnętrzny typu "A"

Chociaż płomykówka nie jest gatunkiem leśnym, bardzo chętnie zasiedla budki umieszczane na izolowanych drzewach, pasach drzew i niewielkich zadrzewieniach śródpolnych. Najczęściej stosowana w takim przypadku jest budka typu "A" (patrz rysunek). Wieszając ją należy pamiętać aby budka była dobrze widoczna i nie zakryta przez liście również latem. Zatem budka mocowana jest poniżej zwartej korony drzewa przy głównym pniu.

| powiększ |


Budka wewnętrzna dla płomykówki - rys. R.M. Jurga

Model wewnętrzny

W budynkach ze swobodnym dostępem do wnętrza, budkę instaluje się na wysokiej belce. W tym przypadku rolą budki jest zabezpieczenie lęgu przed wypadnięciem jaj czy piskląt.
Montaż budki bezpośrednio przy otworze wlotowym zabezpiecza lęg przed kuną, a jednocześnie umożliwia wlot płomykówce do wnętrza budynku. Dzięki czemu eliminuje się również zanieczyszczenia ze strony sów. Jedynym mankamentem takiego sposobu usytuowania budki może być możliwość zasiedlenia ich przez gołębie. Najlepszym, więc rozwiązaniem jest mon- taż budki lęgowej łącznie z rękawem o otworze skierowanym bezpośrednio na zewnątrz. Usytuowanie budki zależy jednak od różnych sytuacji i o sposobie montażu należy zadecydować na miejscu.

| powiększ |
Sponsorzy projektu

Projekt dofinansowano ze środków:
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

oraz
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie